دستگاه فتوتراپی شرکت ططراحان سیستم

چشم بند مدل TSE10

محافظ چشمان نوزاد در درمان فتوتراپی در دو اندازه کوچک برای نوزادان نارس و اندازه بزرگ برای نوزادان نرمال بسته بندی مدیکال چشم بند نوزاد  NEONATE JUGGLER در ۳ مدل: تراکم ک...