دستگاه فتوتراپی

TSP700

همکاری و تخفیفات ویژه با مراکز خیریه با خرید هر دستگاه فتوتراپی نوزادان نماینده ما به منظور اجاره دستگاه در شهر خودتان باشید فراخوان دوره ای جهت سرویس و به روزآوری ...

فتوتراپی خانگی مدلTSP500

این دستگاه ها برای درمان یرقان با بیلیروبین زیر ۱۸ میلیگرم در لیتر مناسب می­باشد. محصول تولید شده دارای امکانات زیر می باشد دارای ساعت و باتری پشتیبان داخلی امکان ت...