سفارشی سازی

دستگاه های تولید شده توسط شرکت طراحان سیستم ،با توجه به نیاز شما در مراکز درمانی،قابل سفارشی سازی می باشند.در صورت نیاز به تغییرات در کیسینگ،رابط کاربری،امکانات ن...