ارائه خدمات در محل

طراحان سیستم آماده ارائه خدمات به منظور پشتیبانی،نصب و راه اندازی تجهیزات در محل می باشد.پشتیبانی دوره ای تجهیزات و سرویس کامل سخت افزاری،تعمیر و رفع ایرادات احتم...