مراقبت های ویژه نوزادان

مراقبت های ویژه نوزادان

بخش مراقبت های ویژه نوزادان یا NICU از قسمت های بسیار حساس می باشد که دارای تجهیزات مخصوص می باشد. در این مطلب با تجهیزات موجود در بخش nicu آشنا میشوید. از مهم ترین دستگا...
دستگاه تست زردی مدل MBJ20

بیلی چک مدل MBJ20

مکانیسم اندازه گیری این دستگاه: یک پرتو نوری به پوست نوزاد تابیده شده (معمولاٌ به پیشانی یا سینه نوزاد) و سپس نور برگشتی به دو پرتو جداگانه تفکیک می شود و توسط یک دتک...
دستگاه فتوتراپی شرکت ططراحان سیستم

چشم بند مدل TSE10

محافظ چشمان نوزاد در درمان فتوتراپی در دو اندازه کوچک برای نوزادان نارس و اندازه بزرگ برای نوزادان نرمال بسته بندی مدیکال چشم بند نوزاد  NEONATE JUGGLER در ۳ مدل: تراکم ک...