نور درمانی و لیزر درمانی شیوهایی برای درمان بیماری ویتیلیگو

♻️نور درمانی و لیزر درمانی شیوهایی برای درمان بیماری ویتیلیگو: 🔅متاسفانه بسیاری از موارد این بیماری قابل درمان نیستند. ۷۰ تا ۷۵% بیماران به درمان‌های دارویی ، نو...