نور درمانی و لیزر درمانی شیوهایی برای درمان بیماری ویتیلیگو

♻️نور درمانی و لیزر درمانی شیوهایی برای درمان بیماری ویتیلیگو: 🔅متاسفانه بسیاری از موارد این بیماری قابل درمان نیستند. ۷۰ تا ۷۵% بیماران به درمان‌های دارویی ، نو...
زردی چیست

زردي نوزادان چیست؟

چكيده مقاله : زردي نوزادان هيپر بيلي روبينمي يكي شايعترين مشكلات نوزادي است كه در ۶۰ درصد نوزادان رسيده و ۸۰ درصد نوزادان نارس مشاهده مي شودو گاهي در نوزادان موجب ا...